За нас

Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий” във Ванкувър е създадено през 2001 година по инициатива на няколко ентусиазирани учителки. Целта му е била запазване на българския език и традиции. Изработена е била програма, по която да се обучават децата според възрастта им, организирани са били различни мероприятия, свързани с традиционните български празници, събрани са били учебници и учебни помагала. Помещавало се е в различни зали и стаи според възможностите за самоиздръжка. По време на неговото съществуване е имало периоди, когато броя на децата е достигал 50, въпреки малкото български семейства, които живеели на територията на Британска Колумбия в Канада. След кратко прекъсване през 2005/2006 учебна година, дейността му е възстановена, като вече е под ръководството на Българо-Канадското Дружество в Британска Колумбия. Продължава да се финансира, като средства за наема се събират от родителите на децата. Учителите преподават на доброволни начала, а организацията на помещението, на различните тържества и необходимите средства за закупуване на материали за учебните занятия се осигуряват от Българо-Канадското Дружество в Британска Колумбия. През 2007 годинa броят на записаните деца е бил 15. През 2008 учениците са вече 20, като тенденцията е те да се увеличават с пристигането на повече български семейства в Британска Колумбия. Децата са на различна възраст и с различни познания по езика. Учителките за последните две години са  2, като се очаква през следващата учебна година да са 4-5, за да могат да покрият нуждите на различните възрастови групи. Българското училище в Ванкувър, се помещава в класна стая на Burnaby Central Secondary School, Burnaby School District 41. Класната стая е снабдена с всичко необходимо за провеждане на учебен час, включително с видео, телевизор, компютър, щрайхпроектор и 30 места. Училището разполага  с комплект учебници за 1-4 клас, които бяха предоставени от Министерство на Образованието и Агенцията за българите в чужбина с помощта на Консула на Република България в Торонто  г-н Румен Каменов. Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” във Ванкувър е член на British Columbia Heritage Language Association, www.bchla.org  и като такъв ползва намаление при наемане на стая в Burnaby Central Secondary School. През изминалата 2009-2010 година, Българското училище спечели грант по програмата “Роден език и култура зад граница”, което ни позволи да наемем 4 правоспособни учители и да имаме 28 деца от предучилищна възраст до 5 клас и 17 деца в групата за народни танци и Роден край. На 24 май 2010 планираме да изнесем голям концерт по случай празника на светите братя Кирил и Методий и денят на Славянската писменост. Също така организирахме среща за Великден с боядисване на яйца и ще участваме на Европейският фестивал на 29 Май 2010 с новосфмираната  детска фолклорна танцова група “Пролет” с художествен ръководител Снежана Игнатова. Основни цели:
 • Осигуряване на условия за провеждане на учебни занятия по Български език и литература от квалифицирани учители с учениците от I – VI клас за достигане на знания за преминаване в по-горен клас.
 • Осигуряване легитимност на документите за завършен клас по Български език и литература.
 • Осигуряване на условия за провеждане на дейности насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
 • Създаване на предпоставки за разширяване на дейностите, насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
 • Утвърждаване авторитета на училището и привличане на повече деца.
Очаквани резултати:
 • Достигане на необходимите знания по Български език и литература.
 • Придобиване на познания за българския бит, култура и традиции.
 • Участие в празници, организирани от българската общност и фолклорни фестивали.
 • Създаване на нужните условия за изучаване на История на България и География на България през следващите учебни години при наличие на правоспособни преподаватели.
 • Увеличаване броя на учениците през следващата учебна година.
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий” във Ванкувър е създадено през 2001 година по инициатива на няколко ентусиазирани учителки. Целта му е била запазване на българския език и традиции. Изработена е била програма, по която да се обучават децата според възрастта им, организирани са били различни мероприятия, свързани с традиционните български празници, събрани са били учебници и учебни помагала. Помещавало се е в различни зали и стаи според възможностите за самоиздръжка. По време на неговото съществуване е имало периоди, когато броя на децата е достигал 50, въпреки малкото български семейства, които живеели на територията на Британска Колумбия в Канада. След кратко прекъсване през 2005/2006 учебна година, дейността му е възстановена, като вече е под ръководството на Българо-Канадското Дружество в Британска Колумбия. Продължава да се финансира, като средства за наема се събират от родителите на децата. Учителите преподават на доброволни начала, а организацията на помещението, на различните тържества и необходимите средства за закупуване на материали за учебните занятия се осигуряват от Българо-Канадското Дружество в Британска Колумбия. През 2007 годинa броят на записаните деца е бил 15. През 2008 учениците са вече 20, като тенденцията е те да се увеличават с пристигането на повече български семейства в Британска Колумбия. Децата са на различна възраст и с различни познания по езика. Учителките за последните две години са  2, като се очаква през следващата учебна година да са 4-5, за да могат да покрият нуждите на различните възрастови групи. Българското училище в Ванкувър, се помещава в класна стая на Burnaby Central Secondary School, Burnaby School District 41. Класната стая е снабдена с всичко необходимо за провеждане на учебен час, включително с видео, телевизор, компютър, щрайхпроектор и 30 места. Училището разполага  с комплект учебници за 1-4 клас, които бяха предоставени от Министерство на Образованието и Агенцията за българите в чужбина с помощта на Консула на Република България в Торонто  г-н Румен Каменов. Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” във Ванкувър е член на British Columbia Heritage Language Association, www.bchla.org  и като такъв ползва намаление при наемане на стая в Burnaby Central Secondary School. През изминалата 2009-2010 година, Българското училище спечели грант по програмата “Роден език и култура зад граница”, което ни позволи да наемем 4 правоспособни учители и да имаме 28 деца от предучилищна възраст до 5 клас и 17 деца в групата за народни танци и Роден край. На 24 май 2010 планираме да изнесем голям концерт по случай празника на светите братя Кирил и Методий и денят на Славянската писменост. Също така организирахме среща за Великден с боядисване на яйца и ще участваме на Европейският фестивал на 29 Май 2010 с новосфмираната  детска фолклорна танцова група “Пролет” с художествен ръководител Снежана Игнатова. Основни цели:
 • Осигуряване на условия за провеждане на учебни занятия по Български език и литература от квалифицирани учители с учениците от I – VI клас за достигане на знания за преминаване в по-горен клас.
 • Осигуряване легитимност на документите за завършен клас по Български език и литература.
 • Осигуряване на условия за провеждане на дейности насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
 • Създаване на предпоставки за разширяване на дейностите, насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
 • Утвърждаване авторитета на училището и привличане на повече деца.
Очаквани резултати:
 • Достигане на необходимите знания по Български език и литература.
 • Придобиване на познания за българския бит, култура и традиции.
 • Участие в празници, организирани от българската общност и фолклорни фестивали.
 • Създаване на нужните условия за изучаване на История на България и География на България през следващите учебни години при наличие на правоспособни преподаватели.
 • Увеличаване броя на учениците през следващата учебна година.
 
This shortcode LP Profile only use on the page Profile