За нас

Home / За нас
This shortcode LP Profile only use on the page Profile
Българското училище “Св.Св.Кирил и Методий” във Ванкувър е създадено през 2001 година по инициатива на няколко ентусиазирани учителки. Основни цели:
  • Осигуряване на условия за провеждане на учебни занятия по Български език и литература от квалифицирани учители с учениците от I – VI клас за достигане на знания за преминаване в по-горен клас.
  • Осигуряване легитимност на документите за завършен клас по Български език и литература.
  • Осигуряване на условия за провеждане на дейности насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
  • Създаване на предпоставки за разширяване на дейностите, насочени към изграждане и запазване на българско самосъзнание.
  • Утвърждаване авторитета на училището и привличане на повече деца.
Очаквани резултати:
  • Достигане на необходимите знания по Български език и литература.
  • Придобиване на познания за българския бит, култура и традиции.
  • Участие в празници, организирани от българската общност и фолклорни фестивали.
  • Създаване на нужните условия за изучаване на История на България и География на България през следващите учебни години при наличие на правоспособни преподаватели.
  • Увеличаване броя на учениците през следващата учебна година.