Есента е художник, Есента е поет!/Autumn is an artist, Autumn is a poet!

IMG_5398
Есента е художник, Есента е поет!
С кадифени пантофки тя пристъпва навред!
Есента днес оживя в класната стая на 2-ри клас и се превърна в октомврийска пролет. Дъждовният ден беше озарен от слънчевите усмивки на децата, които с голямо желание пресъздадоха очарованието на този красив сезон с експлозия от цветно фееричните багри на листата.
Autumn is an artist, Autumn is a poet!
She steps in with velvet slippers!
Autumn came to life today in Grade 2 classroom and turned into an October spring. The rainy day was illuminated by children’s sunny smiles, who were eager to recreate the charm of this beautiful season with an explosion of colorful fairy tale leaves.
IMG_5354IMG_5396FullSizeRender
This shortcode LP Profile only use on the page Profile