Празника на народните будители/The holiday of the National Revival Leaders

Едно голямо семейство на празник!

Днес, 2-ри ноември, в българското училище “Св.Св.Кирил и Методий” отпразнувахме най-българския ден – празника на народните будителите!
Това бе един емоционален ден с особена стойност, защото от празник на спомена за миналото се превърна във всеобщ празник на знанието, на който всички заедно учихме и се забавлявахме като еднo голямо семейство. Атмосфера на заедност, на гордост, на умиление цареше в стаите и в коридора и нямаше как да бъде другояче с майсторски изготвените презентации на портрети на бележити народни будители и последвалите ги забавни Kahoot игри; със значките на признателност; със скъпите гости – родителите и посетители; с дарените ни лакомства и подаръци и най-вече със споделеното знание на учениците, които днес бяха и учители. Те, същите поотраснали ученици, ни поведоха на своеобразно пътуване в миналото, но с отправен поглед към бъдещето. С вдъхновение и енергия празнувахме, че творим! Празнувахме, че се учим на език и знание, които отварят нови хоризонти и пътища на децата ни! Празнувахме, че сме българи!

От сърце благодарим на всички, с които бяхме заедно днес на този светъл ден, както и на тези, които не можаха да присъстват, но допринесоха за нашия празник: на родителите за тяхната ангажираност, подкрепа и разбиране; на учителите; на учениците (днес учители) и на целия екип на българското училище за безусловното и всеотдайно будителство!

One big family celebrating together!

Today, November 2nd, we celebrated the most Bulgarian day – the holiday of the National Revival Leaders!
It was an emotional day of special value, because from a holiday of remembrance of the past, it became a celebration of knowledge, and we all learned and had fun together as one big family.
We’d like to thank everyone with all our hearts for coming and celebrating with us on this bright day, as well as those who could not attend but contributed to our holiday. Thank you to the parents for their commitment, support and understanding; to the teachers, to the students (who were teachers for the day) and to the whole team of the Bulgarian school. Thank you to all of you who have been a role model of enlightenment, inspiration and dedication to human intelectual and cultural progress.

 

This shortcode LP Profile only use on the page Profile