Нов дом за съботните ни занятия – Douglas Collage in New West / New home for our school

Нов дом за съботните ни занятия – Douglas Collage in New West / New home for our school

This shortcode LP Profile only use on the page Profile
Съботните занятия  през 2020-2021 ще са в Douglas Collage – New Westminster Адрес: 700 Royal Ave, New Westminster, BC, (Карта)
Сутрешните класове по БЕЛ (Български Език и Литература) и История са в СЪБОТА от 9:30 до 12:40. През междучасията ще се провеждат кратки фолклорни танцови уроци за всеки клас поотделно. За тези ученици, които не остават за следобедните занимания, моля бъдете точни като изчакате на същата площадка не по-късно от 12:35, за да може да поемете децата от входа веднага щом дежурните родители ги изведат от сградата на малки групи.
 
Следобедните занимания се провеждат от СЪБОТА 13:15 до 15:15. Ето ги и предлаганите занимания, както и учебната стая и капацитета на стаята (в скоби). Заради ограниченията в бройките ще трябва предварително да знаем кои деца/родители остават за следобедни занятия.
  • Фолклорни танци на групите “Пролет” и “София” – стая N4370 (15)
  • “Многознайко” – стая N6105 (13) – всяка втора седмица (започвайки от утре)
  • Изобразително изкуство – стая N4312 (12) – всяка втора седмица (започвайки от следващата седмица)
  • Клуб “Аз обичам България” – стая N4310 (12) – това е допълнителна стая, която може да се ползва за различни цели (бродиране, седянки, лекции на различни теми и т.н.) от родители и/или деца
За учениците в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение:
 • Начални класове – понеделник 16:30
 • Прогимназиални класове – сряда 17:00 
 • Ниво А1 и А2 – сряда 18:0)
Our School staff wishes you good luck in the new 2020-2021 school year!