Читателски карти / Stamp cards

This shortcode LP Profile only use on the page Profile
  IMG-20191118-WA0000IMG-20191118-WA0001 Днес нашите горди второкласници, които знаят буквите и могат вече да четат, получиха свои читателски карти и по един книгоразделител към тях. Те прегърнаха с радост идеята да се превърнат в супергерои и да четат приказки на български език в продължение на 14 дена, след което да получат поощрителна награда.  Мама и тате ще помагат в тази задача и ще поставят инициалите си върху всеки номериран ден, в който малките герои са се потопили в приказния свят на книгите. Когато навън е студено и мрачно, най-хубавото споделено време с децата е четенето на книжка! В наши дни целият свят се побира във всевъзможни джаджи: смартфони, таблети и други цифрови техники. Заедно с това в света прониква вирусът на цифровото слабоумие, особено когато не ограничаваме времето на ползването им. В този ред на мисли, много важно за децата е да развият отношение към книгата като ценност и към четенето като задушевно и обогатяващо преживяване. Успех, драги читатели-супергерои! ‍ — Today our proud second-graders who know the letters and know how to read already in Bulgarian language got their own stamp cards and a divider page with them. They joyfully embraced the idea to turn into superheroes by reading fairy tales in Bulgarian language for a duration of 14 days and after that to receive a motivational reward. Mom and dad are going to help in this challenge by placing their initials on each numbered day when their little hero have plunged into the enchanting world of fairy tales. Good luck, dear readers-superheroes!