Учебни Стаи по Класове за 2019-2020/Class rooms

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ СТАИ ПО КЛАСОВЕ (2019-2020 г.)

График на сутрешните класове

2019-2020 стаи сутрешни класове

***с жълто е обозначен период, през който стаята се споделя с друг клас, а със синьо – часовете по история за 5-ти, 6-ти, и 7-ми клас

График на следобедните класове

2019-2020 стаи следобедни класове

*Родителте трябва да са в училището най-късно до 15:10 часа.

Моля, не закъснявайте да посрешнете Вашите деца!