Милена Иванова

Преподавател на 7-ми, 8-ми, 10-ти, 11-ти

Милена Иванова

Преподавател на 7-ми, 8-ми, 10-ти, 11-ти

Преподавател по “Български език и литература” Милена Иванова има Магистърска степен по български език и литература и руски език. Работи по специалността си 12 години. Притежава профeсионален опит от България в основни и гимназиални училища. Тя преподава в Българското училище във Ванкувър от 2009 година на деца от 11 до 15 години. Нейната програма на обучение е специално съобразена и адаптирана с условията и възрастовите особености на децата.