Author: Krasimir (Krasimir Stolinov)

Home / Krasimir
Предучилищна група към Българското училище
November 27, 2018December 2, 2018
Post

Предучилищна група към Българското училище

Планира се сформирането на Предучилищна група към Българско училище „Св.Св. Кирил и Методий“ във Ванкувър от февруари 2019 година (втори срок на учебната година 2018/2019) или септември 2019 година (учебна година 2019/2020). Обучението ще се провежда по утвърдени от Българското Министерство на Образованието програми и ще включва български език и литература, математика, изобразително изкуство и...