Следобедни (извънкласни) часове за втори срок на 2018-2019

Следобедни (извънкласни) часове за втори срок на 2018-2019

В цел задоволяване на различните интереси на учениците и последователност в посещаемостта на часовете, за втория срок на 2018-2019 бе въведен ИЗБОР на следобедните (извънкласни) часове.

В резулта на вашия избор имаме две групи:

А. Извънкласна група по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в стая C224

В групата по изобразително изкуство учениците ще имат възможността да се запознаят и експериментират с различни техники на изящните и приложни изкуства. Използвайки многообразните езици на визуалните техники. Ще изследваме родни автори и техните произведения, различни занаяти и художествени практики характерни за бългаският бит и култура и не на последно място ще разваме собственото си въображение и индивидуалност с оригинални артистични проекти.

Б. Извънкласна група “МНОГОЗНАЙКО” в стая B113

В нашите часове на Многознайко, заедно ще решаваме задачи интересни,откриваме факти любопитни и учим думички нови. Подготвили сме ученически таблети в които ще има математически перипетии за всеки. Заедно ще ги преодоляваме и ще надграждаме знанията си в математиката и света около нас! Целта ни е децата в групата да учат нови неща на родният си език и да обогатяват своят речник с нови български думи! Ще учим за планетите, космоса, химични явления и биология! Природни процеси ще бъдат обяснявани и дискутирани с цел да се развият и подобрят комуникативните способности на децата ни на български език! Ще учим география на България и  нашата българска история на достъпен и разбираем език, съобразен с възрастта им – за да са горди от това че са българи! Ще редуваме учебен материал с игри, задачи със смешни ребуси и ще се забавляваме заедно докато учим!Ще разчитаме на тяхното естествено детско любопитство към света, съчетан с нашият педагогически опит за да получим резултата който е нашата цел – образовани, интелигентни деца, запазили националната си идентичност на българи.