Предучилищна група към Българското училище

Предучилищна група към Българското училище

Планира се сформирането на Предучилищна група към Българско училище „Св.Св. Кирил и Методий“ във Ванкувър от февруари 2019 година (втори срок на учебната година 2018/2019) или септември 2019 година (учебна година 2019/2020). Обучението ще се провежда по утвърдени от Българското Министерство на Образованието програми и ще включва български език и литература, математика, изобразително изкуство и музика. Целта е децата да обогатят своята българска езикова култура посредством игрови модели. Децата трябва да навършват 4 или 5 години в годината на записването (2019 година). Учебните часове ще се провеждат от 9:30 до 12:30 часа всяка събота в сградата на Burnaby Central Secondary School. Моля, в случай че проявявате интерес Вашето дете да бъде записано в Предучилищната група, да потвърдите като попълните тази форма в срок до 2 декември 2018г. и посочите кога имате желание да започне обучението февруари или септември 2019 година. (линк към формата)