Календар на учебните дни през 2018-2019 г.

iCal

Учебният календар указва дните, в които ще има българско училище и празниците, когато няма да има училище.

Календарът можете да отворите 2018_2019_HeritageCalendar