Дежурство Родители – Обща Информация

Този документ съдържа общи правила свързани с обедните дежурства на родителите към Българското училище: InitialEmail_Oct3_EditVA