График за СЛЕДОБЕДНИ занятия по класове 2018-2019 г.

Тук можете да намерите списък, който указва следобедните занятия по класове за периода Септември 2018 г. до Януари 2019 г. AfternoonClasses_Term1_HistoryToo